Re-integratie: taken en plichten werknemer, werkgever, bedrijfsarts en UWV

Bij re-integreren van de zieke werknemer zijn meerdere partijen betrokken met eigen taken of plichten: de werknemer, werkgever, bedrijfsarts of arbodienst, re-integratiebedrijf en UWV.

Is de werknemer ziek en is het onduidelijk hoelang dit gaat duren? Dan begin je aan een re-integratietraject. Samen met de werknemer moet de werkgever ervoor zorgen dat die zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

Bij re-integreren zijn meerdere partijen betrokken met eigen taken of plichten:

  1. werknemer;
  2. werkgever;
  3. bedrijfsarts of arbodienst;
  4. re-integratiebedrijf;
  5. UWV.

Deze partijen hebben eigen taken of plichten.

1 Taken en plichten werknemer

De werknemer speelt de belangrijkste rol in de re-integratie en is verplicht om aan zijn re-integratie mee te werken, bijvoorbeeld door tijdelijk ander werk binnen het bedrijf te accepteren of een cursus te volgen. Ook is het belangrijk dat de werknemer uiterlijk in de achtste week dat hij ziek is samen met de werkgever een Plan van aanpak maakt. Hierin beschrijven de werkgever en de werknemer wat je beiden vindt van de afspraken voor de re-integratie.

Deskundigenoordeel

Re-integratie is een zaak tussen werknemer en werkgever. UWV heeft hier meestal geen rol in. Lukt het niet met de re-integratie en kan de arbodienst of re-integratiebedrijf je niet verder helpen? Dan kun je UWV vragen om een deskundigenoordeel te geven. Ook de werknemer kan een deskundigenoordeel aanvragen.

Het doel van een deskundigenoordeel is dat de werkgever en de werknemer samen weer verder kunnen werken aan de re-integratie. Het is geen bindend advies met verplichtingen. Het oordeel is ook geen beslissing. U kunt er daarom geen bezwaar tegen maken.

Let op: UWV krijgt meer aanvragen voor een deskundigenoordeel dan UWV nu aankan. Daarom kan het langer duren voordat UWV de aanvraag behandelt.

2 Taken en plichten werkgever

Als de werknemer kan werken, moet de werkgever er alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk gaat. Ook al gaat het om ander werk dan de eigen functie. Dit betekent dat je eerst binnen het bedrijf zoekt naar passend werk. Lukt dat niet, dan zoek je buiten het bedrijf.

Belangrijk om te weten: na 2 jaar beoordeelt UWV de WIA-aanvraag. Dan gaat het erom dat je kunt aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Ook al is dit misschien niet gelukt. Daarom is het belangrijk dat het re-integratieverslag compleet is en inhoudelijk volledig.

Is het re-integratieverslag compleet? Dan stuur je het naar UWV op.

Ga in op initiatief van werknemer

Doet de werknemer zelf voorstellen voor ander werk binnen of buiten het bedrijf? Ga hier dan op in. De werkgever kan de voorstellen van de werknemer alleen afwijzen als de werkgever hiervoor zwaarwegende redenen heeft.

3 Taken en plichten bedrijfsarts of arbodienst

De werkgever is verplicht om een bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen bij de re-integratie. Je geeft de ziekte van de werknemer zo snel mogelijk door.

Probleemanalyse

De bedrijfsarts of arbodienst stelt de beperkingen van de zieke werknemer vast. Die legt hij vast in een Probleemanalyse. Daarin adviseert hij ook welke mogelijkheden om te werken de werknemer nog wél heeft.

Maken Probleemanalyse

Plan van aanpak

Op basis van het advies van de bedrijfsarts of arbodienst maak je samen met de werknemer een Plan van aanpak. Hierin leg je afspraken vast over de aanpak van de re-integratie. Je kunt de bedrijfsarts of arbodienst vragen om een oordeel te geven over wat passend werk is binnen uw bedrijf.

Maken plan van aanpak

Belangrijke aandachtspunten bij re-integratie

De werkgever blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de re-integratie. Zorg er daarom voor dat de bedrijfsarts of arbodienst regelmatig contact met je hebt. Zo blijf je op de hoogte van de situatie en mogelijkheden van de werknemer.

Blijf daarnaast kritisch over de adviezen van de deskundige. De arts van UWV onderzoekt de werknemer als hij een WIA-uitkering aanvraagt. Blijkt dat het oordeel van de bedrijfsarts of arbodienst niet klopte? En dat de werknemer nog wél had kunnen werken? Dan moet je het loon langer doorbetalen.

4 Taken en plichten re-integratiebedrijf

Tijdens de re-integratie kun je de hulp inschakelen van een re-integratiebedrijf. Dit is niet verplicht. Maar het kan wel de kans vergroten dat de werknemer weer aan het werk gaat. De kosten van het re-integratiebedrijf komen voor rekening van de werkgever.

5 Taken en plichten UWV

Re-integratie is een zaak tussen werknemer en werkgever. UWV heeft hier meestal geen rol in. Maar UWV beoordeelt de re-integratie wel op het moment dat de werknemer een WIA-uitkering aanvraagt. Dit betekent dat de werkgever moet zorgen dat hij tijdens de re-integratie aan de eisen voldoet en alle stappen goed vastlegt in het re-integratieverslag. UWV kan de werkgever wel helpen door een deskundigenoordeel uit te voeren. Ook kan de werkgever bij UWV vergoedingen aanvragen voor aanpassingen van de werkplek of hulp voor de werknemer.

Re-integreren: taken en plichten op UWV.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven