DE 10 BELANGRIJKSTE HR-TRENDS VOOR 2024

Het succes van elke onderneming staat of valt bij de inzet van mensen: het personeel. De inzet van HRM, human resources management, is onmisbaar in de context van de huidige werknemersmarkt, de toenemende vergrijzing en de schaarste op de arbeidsmarkt.

1. INTEGREER AI IN BEDRIJFSPROCESSEN
Dé technologische ontwikkeling van onze tijd is uiteraard AI, artificiële intelligentie. Op welke manier ondernemers AI kunnen toepassen in hun
bedrijfsprocessen is een niet meer te missen opdracht. Met de recent aangenomen AI Act stelt de EU wettelijke eisen aan het gebruik van AI, algoritmes en machine learning in Europa.

2. HOUD REKENING MET STIJGENDE LOONKOSTEN
Met de stijging van het minimumloon in 2023 en de invoering van het wettelijk minimumuurloon per 2024, zijn stijgende loonkosten onvermijdelijk. Ook de verlaging van de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw van 21 naar 18 jaar drijft de loonkosten op.

3. PROBEER TALENT AAN BOORD TE HOUDEN
In 2022 veranderden bijna 1,5 miljoen mensen van baan, dat is ca. één op de vijf werknemers. Dit wordt naar Amerikaans voorbeeld wel de kleine ‘Great Resignation’ genoemd. Vaak is een betere work life balance de belangrijkste motivatie. Als werkgever doe je er slim aan te investeren in talent dat je graag aan boord houdt. Naast een
goed salaris zijn aansprekende secundaire arbeidsvoorwaarden en goed werkgeverschap belangrijke tools.

4. MAAK WERK VAN VERZUIMPREVENTIE
Investeren in de fysieke en mentale gezondheid van mensen is een sleutel tot fitte en productieve medewerkers. Stel verzuimpreventie boven re-integratie, want dan is het kwaad immers al geschied. Dit reduceert ziekteverzuim en de risico’s van uitval door burn-outklachten.

5. ZORG VOOR VEILIGHEID OP DE WERKVLOER
Een goede werkgever zorgt ervoor dat medewerkers een veilige werkplek hebben, met aandacht en respect voor diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit. Als onderdeel van maatschappelijk
verantwoord ondernemen borg je dit in je organisatie.

6. ANTICIPEER OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT
De krapte op de arbeidsmarkt is niet van vandaag op morgen opgelost. Investeren in goede recruitment is en blijft voorlopig dus geen overbodige luxe. Trends 3 en 4 hiervóór zijn daarbij belangrijke instrumenten.

7. ZET IN OP MEER VASTE CONTRACTEN
De overheid ontmoedigt opeenvolgende tijdelijke contracten. Als werkgever ben je dus sneller verplicht werknemers een vast contract
aan te bieden. Dit zorgt wel voor betere binding met goede krachten, die immers meer zekerheid krijgen.

8. FACILITEER THUISWERKEN
Sinds de coronacrisis is thuiswerken common sense geworden. Niet iedere baan leent zich ervoor, maar voor veel mensen werkt het uitstekend.

LET OP!
Thuiswerken is geen wettelijk recht. De Wet flexibel werken stelt werknemers wel in staat een thuiswerkverzoek in te dienen.

9. INVESTEER IN UPSKILLING
Door technologische ontwikkelingen die zich in rap tempo voltrekken ontstaan nieuwe banen die op dit moment nog niet bestaan. Welke skills hebben jouw medewerkers nodig om goed voorbereid te zijn op de toekomst? Dit wordt ‘upskilling’ genoemd, in gewoon Nederlands: bijscholing, oftewel het verwerven van nieuwe competenties.

10. VERWELKOM GENERATIE Z OP DE WERKVLOER
Na generatie Y (1985-1997) klopt generatie Z (1997-2015) aan de deur van de arbeidsmarkt. Dit is de eerste generatie die opgroeide met internet en smartphone. Deze jongeren kennen een informele en zeer directe manier van communiceren, social media zijn een vast onderdeel van hun leefstijl. Zelfredzaamheid, vrijheid en flexibiliteit zijn belangrijke waarden. Speel slim in op instroom uit deze groep aanstormende werknemers!

Wil je meer weten of investeren in jouw personeelsbeleid? Het HR-team van finQuesto helpt ondernemers verder in het optuigen en door ontwikkelen van een effectief en toekomstbestendig HR plan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven